http://www.zamins.ir/articles/view-44899.aspx

الارم لباسشویی

الارم لباسشویی

کد خطا

نام فایل حجم فایل دانلود
کد خطا 1000 مگابایت
دانلود

فهرست ماشین لباسشویی اسنوا

برد الکترونیکی در ماشین لباسشوی اسنوا حکم مغز دستگاه را دارد . سنسور های موجود در دستگاه (سنسور فشار اب .سنسور دمای اب.سنسور درب و....) درصورت بروز عدم فعالیت وسایل برقی دستور خراب بود قطعه را توسط کد هایی مختلف روی صفحه نمایشگر برد نشان میدهد 
ارور یا کد خطا علت ارور یا کد خطا ارور یا کد خطا علت ارور یا کد خطا ارور یا کد خطا علت ارور یا کد خطا
E1 عدم فرمان هیدرستات به شیربرقی E9 خرابی هیدرستات LB میکروسویچ خراب است
E2 عدم فرمان هیدرستات برای قطع شیر برقی H2 خرابی ترمستات یا ترمیستور OE عدم تخلیه اب
E4 نشتی اب H4 دمای بالای دستگاه  PFE پمپ خراب است
E5 اشکال در ولتا لوازم برقی H5 بالا بودن دمای اب IE اشکال در ورودی اب
E6 خرابی موتور قطعی سیم خرابی برد H6 خرابی لمنت یا مدار برد UE تراز لباسشویی
E7 عدم چرخش صحیح موتور H8 برد مشکل دارد 1E مسیر ورود اب یا هیدرستات مشکل دارد
E8 خرابی موتور IB برد سوخته 0E مسیر تخلیه اب اشکال دارد