http://www.zamins.ir/articles/view-44899.aspx

قرار داد شرکت نسبت به ضمانت

قرار داد

                                                                                                                                 

قرار داد شرکت ضامینس

شرکت ضامینس جهت اطمینان خاطر شما مشتریان عزیز 

اقدام به فروش قطعات لوازم یخچال .. لباسشویی و ماشین ظرف شویی با ضمانت و بارکد کرده که در صورت خرابی قطعه در زمان تعهد ملزوم به تعویض ان است 

و همچنین در قسمت خدمات و تعمیرات نسبت به فاکتور تکنسین در قسمت تعمیر شرکت ضامینس خود را موظف می داند فعالیت خود را با ضمانت وبارکد شرکت انجام دهد 

ضمانت ضامینس ضمانت بی قید شرط 

در چه صورت ضمانت لغو خواهد شد ؟

ضمانت شرکت زمانی اعتبار دارد که مشتریان به شرکت بدهی نداشته باشند 

بعد از ثبت فاکتور فروش یا خدمات توسط تکنسین یا مشتریان .مشتری موظف به تسویه حساب تا یک ماه بعد از تاریخ فاکتور میباشد در صورتی عدم تسویه شرکت ضامینس هیچ گونه تعهدی نسبت به ضمانت خود ندارد